5 regler för att hantera en man med en komplex karaktär